زمانبندی کلاسهای آنلاین دانشگاه میبد (مهر 1400)

برای عضویت در کلاسها لازم است یک بار از سامانه آفلاین پیوستن به کلاس را بزنید

در حال پردازش ...

ریاضی 1 | استاد: قانعی بافقی حسین
هرهفته | شنبه | 07:45-09:15 | کد درس: 1010001-04


پیوستن به کلاس

تحلیل سیستم ها | استاد: جعفری ندوشن عباسعلی
هرهفته | شنبه | 07:45-09:15 | کد درس: 2010037-01


پیوستن به کلاس

طراحی زبان های برنامه سازی | استاد: زارع مهرجردی فاطمه
هرهفته | شنبه | 07:45-09:15 | کد درس: 2012030-01


پیوستن به کلاس

ریخته گری چدن و فولاد | استاد: علیزاده مصطفی
هرهفته | شنبه | 07:45-09:15 | کد درس: 2018054-01


پیوستن به کلاس

استاتیک | استاد: فلاح یخدانی علیرضا / انصاری صدرآبادی سعید / فاضل رضا
هفته های زوج | شنبه | 07:45-09:15 | کد درس: 2020003-01


پیوستن به کلاس

استاتیک | استاد: فلاح یخدانی علیرضا / فاضل رضا
هفته های فرد | شنبه | 07:45-09:15 | کد درس: 2020003-02


پیوستن به کلاس

شناخت صنایع دستی ایران | استاد: نیک روش مرتضی
هرهفته | شنبه | 07:45-09:15 | کد درس: 3010035-01


پیوستن به کلاس

ریاضیات برای اقتصاد1 | استاد: اکابری تفتی مهدی
هرهفته | شنبه | 07:45-09:15 | کد درس: 3014038-01


پیوستن به کلاس

مدیریت استراتژیک پیشرفته | استاد: محبی حسین
هرهفته | شنبه | 07:45-09:15 | کد درس: 3018033-01


پیوستن به کلاس

بودجه ریزی بر مبنای عملکرد | استاد: عبدالرحیمیان محمدحسین
هرهفته | شنبه | 07:45-09:15 | کد درس: 3018048-01


پیوستن به کلاس